Home / Hoan Nguyễn Thị (Trang 2)

Hoan Nguyễn Thị

Soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

soan-bai-rung-xa-nu-cua-nguyen-trung-thanh

(Soạn bài) – Em hãy Soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. (Bài soạn văn của bạn Hoàng Văn Thành). Đề bài: Soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành BÀI SOẠN I. Vài nét chung 1. Tác giả Tên khai sinh là Nguyễn Văn Báu. Bút danh: Nguyên Ngọc, …

Read More »

Soạn bài Những đứa con trong gia đình

soan-bai-nhung-dua-con-trong-gia-dinh

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Đình Thi. (Bài soạn văn của cô Nguyễn Thị Thu Thảo). Đề bài: Soạn bài Những đứa con trong gia đình BÀI SOẠN I. Vài nét chung 1. Tác giả Nguyễn Thi (1928-1968). Tên khai sinh: Nguyễn Hoàng …

Read More »

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

soan-bai-tuyen-ngon-doc-lap

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. (Bài soạn văn của bạn Hoàng Minh Thái). Đề bài: Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh BÀI SOẠN I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả Hồ Chí Minh sinh tiền đã không bao giờ tự nhận mình là …

Read More »

Collection of premium WordPress themes