Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC

TÁC PHẨM VĂN HỌC

Soạn bài Hồi trống cổ thành

soan-bai-hoi-trong-co-thanh

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Hồi trống cổ thành. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Hoa). BÀI SOẠN I/ Hiểu biết chung (xem phần tiểu dẫn SGK).  1. Tác giả .  2. Tác phẩm .  3. Vị trí đoạn trích: Hồi 28 trong tổng số 120 hồi của bộ …

Read More »

Soạn bài Đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử

soan-bai-day-thon-vi-da-cua-han-mac-tu

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử. (Bài soạn của bạn Nguyễn Thị Thủy). Đề bài: Soạn bài Đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử BÀI SOẠN I.Tìm hiểu chung 1. Tác giả: Hàn Mặc Tử (1912-1940), tên thật là Nguyễn Trọng Trí, …

Read More »

Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền

soan-bai-nguoi-cam-quyen-khoi-phuc-uy-quyen

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Diệu). Đề bài: Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền BÀI SOẠN I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả V. Huy – gô (1802 – 1885) Cuộc đời: Ông sống …

Read More »

Soạn bài Người Trong Bao

soan-bai-nguoi-trong-bao

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Người Trong Bao của Sê Khốp. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Lan). Đề bài: Soạn bài Người Trong Bao BÀI SOẠN Câu 1. Hình tượng “Người trong bao” – nhân vật Bê-li-cốp. Chân dung Bê-li-cốp: điển hình cho kiểu người cố thu mình vào trong loại vỏ, một thứ “bao” sở …

Read More »

Soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

soan-bai-rung-xa-nu-cua-nguyen-trung-thanh

(Soạn bài) – Em hãy Soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. (Bài soạn văn của bạn Hoàng Văn Thành). Đề bài: Soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành BÀI SOẠN I. Vài nét chung 1. Tác giả Tên khai sinh là Nguyễn Văn Báu. Bút danh: Nguyên Ngọc, …

Read More »

Soạn bài Những đứa con trong gia đình

soan-bai-nhung-dua-con-trong-gia-dinh

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Đình Thi. (Bài soạn văn của cô Nguyễn Thị Thu Thảo). Đề bài: Soạn bài Những đứa con trong gia đình BÀI SOẠN I. Vài nét chung 1. Tác giả Nguyễn Thi (1928-1968). Tên khai sinh: Nguyễn Hoàng …

Read More »

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

soan-bai-tuyen-ngon-doc-lap

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. (Bài soạn văn của bạn Hoàng Minh Thái). Đề bài: Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh BÀI SOẠN I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả Hồ Chí Minh sinh tiền đã không bao giờ tự nhận mình là …

Read More »

Soạn bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Soạn bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân- văn mẫu lớp 12. Đề bài: Soạn bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân Bài làm I, Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm Nguyễn Tuân là một nhà văn tài ba, một nhà tri thức giàu …

Read More »