Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC / Danh ngôn hay (Trang 2)

Danh ngôn hay

Khó khăn thử thách trong cuộc sống

Khi bạn ở ngoài sáng, tất cả mọi thứ đều theo bạn, nhưng khi bạn bước vào bóng tối, ngay cả cái bóng của bạn cũng không đi theo bạn nữa Đã ai từng chứng minh được răng họ không bao giờ phải lo nghĩ tới khó khăn hay không …

Read More »