Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC / Danh ngôn hay (Trang 3)

Danh ngôn hay

Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

Tình yêu như một chiếc thuyền,khi người chèo lái trên chiếc thuyền đó không cố gắng để đẩy chiếc thuyền đi thì nó chỉ lênh đênh trên mặt nước. Nhưng khi con người cố gắng để chèo lái chiếc thuyền thì nước với thuyền lai trở thành một. Tình yêu …

Read More »