Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC (Trang 10)

TÁC PHẨM VĂN HỌC

Soạn bài bản tin lớp 11

Soạn bài bản tin lớp 11

  Những điều cần nắm –    Cần  nắm nội dung và hình thức trình bày bảng tin –    Cách viết và trình bày một bảng tin –    Thái độ khi viết bản tin Mục đích yêu cầu khi viết bản tin Đọc những ví dụ trong sách và trả lời …

Read More »

Soạn bài mộ Chiều tối của Hồ Chí Minh văn 11

Soạn bài mộ Chiều tối của Hồ Chí Minh văn 11

Soạn bài mộ Chiều tối của Hồ Chí Minh văn 11 Tìm hiểu chung giới thiệu tác giả –    Hồ Chí Minh sinh năm 1890 mất năm 1969 quê ở  Kim Liên  huyện Nam Đàn tỉnh Nghê An –    Hồ Chí Minh được sinh ra trong một gia đình có …

Read More »