Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC (Trang 10)

TÁC PHẨM VĂN HỌC

Bàn về tri thức giả

tri thức giả

Trong cuộc sống hiện đại những người có kiến thức là người nắm giữ chìa khóa đến với thành công. Cho nên ngay từ bé con người đã biết và được chỉ để học được cách tiếp thu các nền kiến thức cơ bản cho tới nâng cao nhằm nâng …

Read More »

Biết lỗi mà không sửa, đó chính là lỗi

sửa lỗi ở con người

Mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng, ai cũng đều muốn thành công muốn được đứng trước thế giới mà tự hào rằng mình là người chiến thắng. Nhưng mỗi người đều có những lỗi lầm trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những lỗi lầm. ĐIều thiết …

Read More »