Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC (Trang 5)

TÁC PHẨM VĂN HỌC

Học cách tôn trọng người khác

Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn. Cũng giống như con đường cứ đi rồi sẽ tới đích và ngoảnh lại thì vẫn là một con đường đang chờ bạn quay trở về. Cũng giống như âm thanh vọng từ trên núi đã xuống thì …

Read More »