Phân tích tác dụng của yếu tố kì ảo trong An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy.

Phân tích tác dụng của yếu tố kì ảo trong An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy.

Phân tích tác dụng của yếu tố kì ảo trong An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

  Truyền thuyết An Dương vương và Mị Châu Trọng Thủy là một trong những  truyện mang nhiều yếu tố kì ảo nhất. Qua những yếu tố kì ảo được sử dụng, nó thể hiện những mong muốn...

Soạn bài bản tin lớp 11

Soạn bài bản tin lớp 11

Soạn bài bản tin lớp 11

  Những điều cần nắm –    Cần  nắm nội dung và hình thức trình bày bảng tin –    Cách viết và trình bày một bảng tin –    Thái độ khi viết bản tin Mục đích yêu cầu khi viết...

Soạn bài Ra ma buộc tội

Soạn bài Ra ma buộc tội

Soạn bài Ra ma buộc tội

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tóm tắt Ở vương quốc Kô-sa-la nhà Vua Đa-xa-ra-tha có bốn người con trai trong đó Ra-ma là con cả, hơn hẳn các em về tài đức. Nhà vua đã nghe lời bà vợ thứ Ka-kê-i xinh...

Soạn bài thơ hai cư của ba sô văn 10

Soạn bài thơ hai cư của ba sô văn 10

Soạn bài thơ hai cư của ba sô văn 10

I. Tìm hiểu chung 1. tác giả – Ma su ô ba sô sinh năm 1644 mất năm 1694 sinh ra tại mảnh đất U nê ô xứ I ga nay thuộc tỉnh mi ở trong mmột gia đình võ cấp thấp – Với hoài bão lớn lao 10 năm cuối...

soạn bài tấm cám

soạn bài tấm cám

Soạn bài Tấm Cám lớp 10

I. tìm hiểu chung a. Truyện cố tích thần kỳ b. Bố cục: 2 phần – Phần 1: từ đầu đến mẹ con Cám: Mâu thuẩn xảy ra giữa hai mẹ con Cám với nàng Tấm xinh đẹp nết na – Phần 2: còn lại: những...

Soạn bài bài ca ngất ngưỡng

Soạn bài bài ca ngất ngưỡng

Soạn bài bài ca ngất ngưỡng

Đề bài : Soạn bài bài ca ngất ngưỡng I.Tìm hiểu chung 1.Tác giả. Nguyễn công Trứ sinh năm 1778 mất năm 1858, ông xuất thân trong một gia đình có truyền...