Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC / Soạn bài (Trang 12)

Soạn bài

Soạn bài tiếng hát con tàu

Đề bài: Các anh(chị) soạn bài tiếng hát con tàu văn 12. I. Giới thiệu: 1.  Tác giả  –    Chế Lan Viên ( 1920- 1989), tên khai sinh là Phan Ngọc Hoan, ở Quảng Trị. Bản thân: rất rất đa tài vừa có thể dạy học, làm báo, làm thơ, làm …

Read More »

Soạn bài thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

Đề bài: Anh(chị) hãy soạn bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả a.    Cuộc đời –    Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943, Quê ở Phong Điền – Thừa Thiên Huế,sinh ra trong một gia đình tri thức có truyền thống yêu nước …

Read More »

Soạn bài thơ việt bắc của tố hữu

Đề bài: Anh(chị) hãy soạn bài thơ việt bắc của tố hữu  1. Tác giả a.    Cuộc đời –    Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành (1920 – 2002)quê ở Thừa Thiên Huế, sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo.Bản thân: chịu cảnh mất mẹ thiếu thốn …

Read More »

soạn bài thơ tây tiến của quang dũng

Đề bài: Anh hay chị hãy soạn bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. 1.    Tác giả  –    Quang Dũng ( 1921 – 1988), tên khai sinh là Bùi Đình Diệm. Quê tại  Phượng Trì – Đan Phượng – Hà Tây. Quang Dũng học  hết bậc thành trung ở Hà …

Read More »

Soạn bài thơ sóng của xuân quỳnh

Đề bài: Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Xuân Quỳnh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (1942-1988).Quê ở làng La Khê- Hà Đông- Hà Tây.  Xuân Quỳnh có một tuổi thơ thiếu thốn tình thương.   Có lẽ chính điều …

Read More »

Soạn bài đàn ghita của lorca

Đề bài: Soạn bài Đàn ghi ta của Lorca Thanh Thảo I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Thanh Thảo tên thật là Hồ Thành Công sinh năm 1946. Quê ở Mộ Đức Quãng Ngãi. Ông được công chúng biết đến bởi những bài thơ trường ca mang diện …

Read More »

Soạn bài chiếc thuyền ngoài xa

Đề bài: Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Tác Giả Nguyễn Minh Châu (1930 – 1989. Quê ông ở làng Thơi – Quỳnh Hải – Quỳnh Lưu – Nghệ An là một trong những cây bút tiên phong …

Read More »

Soạn bài ai đã đặt tên cho dòng sông

Đề bài: Soạn bài ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả a.    Cuộc đời –    Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937.Ông sinh ra tại Huế vì thế ông gắn bó sâu sắc với Huế. Ông là người …

Read More »