Home / VĂN MẪU THPT (Trang 20)

VĂN MẪU THPT

Bình giảng bài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi

Bình giảng bài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi

Đề bài: Bình giảng bài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi Đình Thi là một người có nhiều tài năng như là vẽ tranh, soạn nhạc, viết văn, làm thư… Và ở lĩnh vực nào ông cũng đạt được những thành tựu xuất sắc nhưng đáng kể đến nhất …

Read More »

Bình luận 4 khổ thơ đầu của bài thơ “sóng”.

Bình luận 4 khổ thơ đầu của bài thơ “sóng”.

Đề bài: bình luận 4 khổ thơ đầu của bài thơ “sóng”. Xuân quỳnh chính là một trong số những nhà thơ tiêu biểu nhất cho thế hệ của các nhà thơ vào thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ viết về tình yêu là mảng đặc sắc …

Read More »