Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 10 (Trang 3)

Văn mẫu lớp 10

Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi trên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba. (Mở rộng “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ

Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi trên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba. (Mở rộng "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ Bài làm Tôi vẫn còn …

Read More »

Phân tích một bài ca dao mà em yêu thích

Phân tích một bài ca dao mà em yêu thích Bài làm Ca dao vốn có một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần mỗi người. Nó dạy cho ta những bài học về kẽ sống nhưng không dài dòng lôi thôi mà rất ngắn ngọn, súc tích …

Read More »