Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12 (Trang 10)

Văn mẫu lớp 12

Phân tích truyện ngắn thuốc của lỗ tấn

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích truyện ngắn thuốc của lỗ tấn trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Nguyễn Xiển) Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích truyện ngắn thuốc của lỗ tấn Lỗ Tấn (1881-1936), ông là một người có tài có đức, …

Read More »

Phân tích tính sử thi trong tác phẩm rừng xà nu

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích tính sử thi trong tác phẩm rừng xà nu trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Đoàn Thị Điểm)   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích tính sử thi trong tác phẩm rừng xà nu Tác giả Nguyễn …

Read More »

Phân tích nhan đề hồn trương ba da hàng thịt

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích nhan đề hồn trương ba da hàng thịt  trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Hà Trung)   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích hình ảnh đôi bàn tay của tnú Lưu Quang Vũ là một người vô …

Read More »

Phân tích hình tượng nhân vật chiến

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích hình tượng nhân vật chiến trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Nhàn)   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích hình tượng nhân vật chiến Nguyễn Thi là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu …

Read More »

Phân tích hình tượng nhân vật việt và chiến

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích hình tượng nhân vật việt và chiến trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Miện)   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa Tác phẩm“ Những đứa con trong gia đình” thuộc …

Read More »

Phân tích hình tượng cây xà nu trong rừng xà nu

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích hình tượng cây xà nu trong rừng xà nu trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Nhàn). Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích hình tượng cây xà nu trong rừng xà nu Nguyễn Trung Thành tên thật …

Read More »

Phân tích hình tượng nhân vật tnú

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích hình tượng nhân vật tnú trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Hậu) Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích hình tượng nhân vật tnú Nguyễn Trung Thành tên thật là Nguyễn Văn Báu, sinh năm 1932, quê …

Read More »

Phân tích đoạn đầu của bài thơ đất nước

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích đoạn đầu của bài thơ đất nước trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Miện) Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích đoạn đầu của bài thơ đất nước Đất nước là đề tài mà khiến nhiều nhà thơ …

Read More »

Phân tích nhân vật mị trong truyện vợ chồng a phủ

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích nhân vật mị trong truyện vợ chồng a phủ trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Chương)   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích nhân vật mị trong truyện vợ chồng a phủ Vợ chồng A Phủ …

Read More »