Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12 (Trang 11)

Văn mẫu lớp 12

CẢM NHẬN VỀ TÁC PHẨM THUỐC CỦA LỖTẤN

CẢM NHẬN VỀ TÁC PHẨM THUỐC CỦA LỖTẤN

Lỗ Tấn sinh Năm 1881 và mất năm 1936,ông được xem là một danh thủ truyện ngắn trên thế giới và đã cống hiến cho nhân loại những hình thức mà dân tộc không thể nào mà bắt chước được. Thuốc là một tác phẩm trong vô vàn những tác …

Read More »

Phân tích tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Miện) Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa Chiếc thuyền ngoài xa”là thuộc trong số những nhà văn …

Read More »

Phân tích đoạn thơ thứ 2 trong bài đất nước

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích đoạn thơ thứ 2 trong bài đất nước trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Chu Văn An) Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích đoạn thơ thứ 2 trong bài đất nước Nguyễn Khoa Điềm sinh ra trong một gia …

Read More »

Phân tích khổ 3 bài thơ việt bắc

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích khổ 3 bài thơ việt bắc trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Mai Anh Tuấn)   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích khổ 3 bài thơ Việt Bắc Tố Hữu là một nhà thơ mang đậm chất …

Read More »

Phân tích khổ 6 bài thơ việt bắc

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích khổ 6 bài thơ Việt Bắc trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Trần Phú)   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích khổ 6 bài thơ Việt Bắc Tố Hữu là một nhà thơ mang đậm chất dân tộc, …

Read More »

Phân tích đoạn đầu bài thơ bên kia sông đuống

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích đoạn đầu bài thơ bên kia sông đuống trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Ba Đình)   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích đoạn đầu bài thơ bên kia sông đuống Hoàng  Cầm là nhà thơ có …

Read More »

Phân tích khổ 5 bài tiếng hát con tàu

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích khổ 5 bài tiếng hát con tàu trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Nguyễn Siêu)   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích khổ 5 bài tiếng hát con tàu Nhà thơ Chế Lan Viên với những gắn …

Read More »