Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12 (Trang 13)

Văn mẫu lớp 12

Phân tích hình tượng cây xà nu trong rừng xà nu

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích hình tượng cây xà nu trong rừng xà nu trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Nhàn). Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích hình tượng cây xà nu trong rừng xà nu Nguyễn Trung Thành tên thật …

Read More »

Phân tích hình tượng nhân vật tnú

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích hình tượng nhân vật tnú trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Hậu) Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích hình tượng nhân vật tnú Nguyễn Trung Thành tên thật là Nguyễn Văn Báu, sinh năm 1932, quê …

Read More »

Phân tích đoạn đầu của bài thơ đất nước

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích đoạn đầu của bài thơ đất nước trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Miện) Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích đoạn đầu của bài thơ đất nước Đất nước là đề tài mà khiến nhiều nhà thơ …

Read More »

Phân tích nhân vật mị trong truyện vợ chồng a phủ

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích nhân vật mị trong truyện vợ chồng a phủ trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Chương)   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích nhân vật mị trong truyện vợ chồng a phủ Vợ chồng A Phủ …

Read More »

Phân tích hình tượng người lái đò sông đà

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích hình tượng người lái đò sông đà trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Từ Sơn). Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích hình tượng người lái đò sông đà Nguyễn Tuân là một người tài hoa, và đa …

Read More »

Phân tích nhân vật bà cụ tứ trong tác phẩm vợ nhặt

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ Nhặt trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Bỉm Sơn). Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích nhân vật bà cụ tứ trong tác phẩm vợ nhặt Lấy bối cảnh từ …

Read More »

Cảm nhận về người vợ trong tác phẩm vợ nhặt

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy cảm nhận về người vợ trong tác phẩm vợ nhặt trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Thanh Trì) Đề bài: Anh(chị) hãy cảm nhận về người vợ trong tác phẩm vợ nhặt Lấy bối cảnh từ những hoàn cảnh …

Read More »

Phân tích nhân vật hộ trong truyện ngắn đời thừa

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích nhân vật hộ trong truyện ngắn đời thừa trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Triệu Sơn) Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích nhân vật hộ trong truyện ngắn đời thừa Nam Cao là người để lại …

Read More »

Phân tích nhân vật từ trong truyện ngắn đời thừa

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích nhân vật từ trong truyện ngắn đời thừa trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Lam Sơn).   Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích nhân vật từ trong truyện ngắn đời thừa Nam Cam là một tài năng …

Read More »

Phân tích hai khổ thơ đầu bài từ ấy

(Baivanhay.net) – Anh(Chị) hãy phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ từ ấy trong sách văn học lớp 12. ( Bài làm của HSG lớp 12 trường THPT Nguyễn Du) Đề bài: Anh(chị) hãy phân tích hai khổ thơ đầu bài từ ấy Tố Hữu (1920 – 2002) tên khai sinh …

Read More »