Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12 (Trang 8)

Văn mẫu lớp 12

Nêu ý kiến về câu tục ngữ Ở hiền gặp lành

Nêu ý kiến về câu tục ngữ Ở hiền gặp lành

Đề bài: Nêu ý kiến về câu tục ngữ Ở hiền gặp lành Bằng những kinh nghiệm thực tế hằng ngày thì ông cha tã đã đúc rút được nhiều câu tục ngữ hay có giá trị đối với mọi thời đại. Bàn về luật nhân quả thì có nhiều …

Read More »