Home / VĂN MẪU TIỂU HỌC / Văn mẫu lớp 3 (Trang 2)

Văn mẫu lớp 3

Viết bài văn tả về ngôi trường của em

tả về ngôi trường của em

Đề bài : Em hãy viết bài văn tả về ngôi trường của em  và nêu cảm nhận về mái trường em đang học. Trường tôi là một ngôi trường của một tỉnh trung du miền núi,là nơi gắn bó với tôi biết bao nhiêu là kỉ niệm tuổi học trò …

Read More »