Home / NHỮNG BÀI VĂN HAY / Anh chị hãy viết bài văn Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài thơ Quốc Tộ của Đỗ Pháp Thuận

Anh chị hãy viết bài văn Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài thơ Quốc Tộ của Đỗ Pháp Thuận

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài thơ Quốc Tộ của Đỗ Pháp Thuận trong chương trình văn học lớp 10.

Đỗ Pháp Thuận là một nhà thơ đi đầu ở trong phong trào yêu nước và khát vọng giành lại độc lập của dân tộc . Tiêu biểu cho cảm hứng này đó là bài thơ Quốc Tộ, bài này được viết sau năm 981,ngay sau khi trả lời kế sách bình thiên hạ với Lê Đại Hành .

Mở đầu cho tác phẩm , tác giả đã dùng lối so sánh đó là “quốc tộ như đằng lạc”. Nói đến đất nước nghĩa là bàn về việc nước, lúc đó thì chúng ta thường nghĩ đến những kế sách về xây dựng và bảo vệ đất nước. Câu thơ được tác giả đem ra so sánh để từ đó làm tăng độ cứng rắn và tạo nên chất thép trong thơ.

Việc nước có một ý nghĩa khái quát về đối nội, đối ngoại và đối nhân xử thế đối với các nước anh em láng giềng. Ý nghĩa của nó là sự bền vững, phát triển lâu dài và thịnh vượng . Tâm trạng của tác giả chính là tiếng nói của mọi người ở mọi thời đại. Yêu nước là muốn cho đất nước luôn được sống trong cảnh thái bình thịnh vượng :

Quốc tộ như đằng lạc

Nam thiên lí thái bình

(Vận nước như

Trời Nam mở thái bình

Tuyên ngôn của hai câu thơ đầu tiên đó chính là khát vọng hòa bình của tác giả đối với vận mệnh của nước nhà, tiếp đến tác giả đã nói đến quá trình đánh giặc ngoại xâm để giành được độc lập cho dân tộc

Loading...

Giặc tan muôn thuở thăng bình

Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao

Đây có lẽ là bài ca hòa bình ,muốn đánh đổ giặc ngoại xâm để mang lại độc lập cho toàn thể dân tộc, muốn cho nhân chúng được anh lành, có cuộc sống hòa bình tự do không có chiến tranh ,chính vì vậy mà vua quan cần phải có những biện pháo, hành động thể hiện trách nhiệm của nhà vua với  nhân dân

Vô vi cư điên cai

Xứ xứ tức đao binh”.

Đây là thái độ sống phù hợp với tự nhiên và trong bài thơ này tác giả đã sử dụng “vô vi” mang một ý nghĩa đó là khuyên con người hành động theo lẽ tự nhiên. Trách nhiệm của vua là phải tu nhân tích đức, có trách nhiệm lớn lao đối với muôn dân. Muốn dân thái bình thì trước hết nhà vua phải hiểu được dân,ưng xử hợp lí với nhân dân.

Điều mà tác giả muốn thể hiện trong bài thơ này đó chính là khát vọng giành được độc lập cho dân tộc. Nếu như muốn cho dân chúng tự do thì phải có sức mạnh đoàn kết để có thể chống lại giặc ngoại xâm,muốn cho đất nước được tự do hòa bình . Nhưng để đạt được điều đó thì vua quan phải là tấm gương sáng dẫn đầu trong phong trào yêu nước để dân có thể yên tâm và học tập noi theo.

Như vậy bài thơ đã giúp cho chúng ta có một nhận thức hết sức đúng đắn về sự tự do của đất nước, cho chúng ta niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *