Home / Uncategorized / Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn, bạn khóc bạn chỉ sẽ khóc một mình

Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn, bạn khóc bạn chỉ sẽ khóc một mình

khi trong đầu bạn có suy nghĩ có cảm xúc và thấy được mọi thứ vui buồn lẫn lộn trên thế giới này, có hai chiều hướng mà bạ sẽ nghĩ tới. Khi bạn gặp chuyện vui tất cả mọi người trên thế giới này sẽ mỉm cười cùng với bạn. nhưng khi ban gặp chuyện khó khăn thử thách  thì chính bạn là người phải đối mặt mọi thứ một mình trước tiên. Học cách đối mặt và học cách tự giải quyết mọi thứ trước khi trông chờ người khác tới giúp mình.

Bên cạnh gia đình và người thân không ai tốt với ta nếu không được trả công xứng đáng. Ngoại trừ bố mẹ là người sinh ta ra nuôi dạy cho ta lớn lên thành người người luôn chăm sóc chu đáo cho từng bước đi của chính chúng ta thì mọi người khác mọi thứ khác đều có giá của nó. Và học một sự thật rằng khi chúng ta thực hiện được một điều gì đó thành công, người ta sẽ vui mừng chúc tụng cho tới khi chúng ta phải khóc vì những thất bại trong cuộc sống không ai có thể thay ta chịu cuộc sống đó.

khi trong đầu bạn có suy nghĩ có cảm xúc và thấy được mọi thứ vui buồn lẫn lộn trên thế giới này, có hai chiều hướng mà bạ sẽ nghĩ tới. Khi bạn gặp chuyện vui tất cả mọi người trên thế giới này sẽ mỉm cười cùng với bạn. nhưng khi ban gặp chuyện khó khăn thử thách thì chính bạn là người phải đối mặt mọi thứ một mình trước tiên. Học cách đối mặt và học cách tự giải quyết mọi thứ trước khi trông chờ người khác tới giúp mình. Bên cạnh gia đình và người thân không ai tốt với ta nếu không được trả công xứng đáng. Ngoại trừ bố mẹ là người sinh ta ra nuôi dạy cho ta lớn lên thành người người luôn chăm sóc chu đáo cho từng bước đi của chính chúng ta thì mọi người khác mọi thứ khác đều có giá của nó. Và học một sự thật rằng khi chúng ta thực hiện được một điều gì đó thành công, người ta sẽ vui mừng chúc tụng cho tới khi chúng ta phải khóc vì những thất bại trong cuộc sống không ai có thể thay ta chịu cuộc sống đó. Khi sống ngoài ánh sáng mọi thứ sẽ theo bạn cho tới lúc bạn vao trong tối ngay cả cái bóng cũng bỏ rơi bạn . nói như vậy có nghĩa, người khác chỉ muốn nhập cuộc ngay khi họ biết được chúng ta đang hạnh phúc chúng ta có nhiêu thời gian nhiều cơ hội và bản thân họ đôi khi có thể kiếm chác được chút gì từ ta. Nhưng thời thế thay đổi, những người đã từng bảo là người vào sinh ra tử với ta chưa chắc đã có mặt khi ta gọi chỉ vì khi đó ta bần hàn nghèo khó. Bạn cười thiên hạ sẽ cười với bạn nhưng bạn khóc thì chỉ khóc một mình. Vậy nên lường trước được những khó khăn khổ ải của bản thân chúng ta để chúng ta chọn được những người bạn tri kỉ. họ sẵn sàng giúp đỡ ta vượt qua khó khăn hoạn nạn chia ngọt sẻ bùi với ta. Họ làm được thì chúng ta cũng làm được, chúng ta cũng có thể làm lại điều tương tự với những con người như thế. Học cách vượt qua mọi thứ bằng chính bản thân mình là điều cần phải làm trước tiên. Không ai sống thay ta một giây một phút nào cả, chỉ có ta mới hiểu được ta thiếu gì , không ai ban cho sức mạng ngoài sự cố gắng nỗ lực vươn lên. Con người có đầu óc sáng tạo và khám phá bản lĩnh và kiên cường nhưng đôi khi thất bại hay tình cảm lại khiến con người thêm yếu đuối. Nếu niềm vui được lan tỏa thì niềm vui đó tăng lên gấp bội nhưng nếu nỗi buồn thì nên chỉ để lặng lẽ trôi qua. Biết được bản thân cần cố gắng bao nhiêu thì niềm vui càng dễ dàng tới bấy nhiêu.

Khi sống ngoài ánh sáng mọi thứ sẽ theo bạn cho tới lúc bạn vao trong tối ngay cả cái bóng cũng bỏ rơi bạn . nói như vậy có nghĩa, người khác chỉ muốn nhập cuộc ngay khi họ biết được chúng ta đang hạnh phúc chúng ta có nhiêu thời gian nhiều cơ hội và bản thân họ đôi khi có thể kiếm chác được chút gì từ ta. Nhưng thời thế thay đổi, những người đã từng bảo là người vào sinh ra tử với ta chưa chắc đã có mặt khi ta gọi chỉ vì khi đó ta bần hàn nghèo khó.

Loading...

Bạn cười thiên hạ sẽ cười với bạn  nhưng bạn khóc thì chỉ khóc một mình. Vậy nên lường trước được những khó khăn khổ ải của bản thân chúng ta để chúng ta chọn được những người bạn tri kỉ. họ sẵn sàng giúp đỡ ta vượt qua khó khăn hoạn nạn chia ngọt sẻ bùi với ta. Họ làm được thì chúng ta cũng làm được, chúng ta cũng có thể làm lại điều tương tự với những con người như thế.

khi trong đầu bạn có suy nghĩ có cảm xúc và thấy được mọi thứ vui buồn lẫn lộn trên thế giới này, có hai chiều hướng mà bạ sẽ nghĩ tới. Khi bạn gặp chuyện vui tất cả mọi người trên thế giới này sẽ mỉm cười cùng với bạn. nhưng khi ban gặp chuyện khó khăn thử thách thì chính bạn là người phải đối mặt mọi thứ một mình trước tiên. Học cách đối mặt và học cách tự giải quyết mọi thứ trước khi trông chờ người khác tới giúp mình. Bên cạnh gia đình và người thân không ai tốt với ta nếu không được trả công xứng đáng. Ngoại trừ bố mẹ là người sinh ta ra nuôi dạy cho ta lớn lên thành người người luôn chăm sóc chu đáo cho từng bước đi của chính chúng ta thì mọi người khác mọi thứ khác đều có giá của nó. Và học một sự thật rằng khi chúng ta thực hiện được một điều gì đó thành công, người ta sẽ vui mừng chúc tụng cho tới khi chúng ta phải khóc vì những thất bại trong cuộc sống không ai có thể thay ta chịu cuộc sống đó. Khi sống ngoài ánh sáng mọi thứ sẽ theo bạn cho tới lúc bạn vao trong tối ngay cả cái bóng cũng bỏ rơi bạn . nói như vậy có nghĩa, người khác chỉ muốn nhập cuộc ngay khi họ biết được chúng ta đang hạnh phúc chúng ta có nhiêu thời gian nhiều cơ hội và bản thân họ đôi khi có thể kiếm chác được chút gì từ ta. Nhưng thời thế thay đổi, những người đã từng bảo là người vào sinh ra tử với ta chưa chắc đã có mặt khi ta gọi chỉ vì khi đó ta bần hàn nghèo khó. Bạn cười thiên hạ sẽ cười với bạn nhưng bạn khóc thì chỉ khóc một mình. Vậy nên lường trước được những khó khăn khổ ải của bản thân chúng ta để chúng ta chọn được những người bạn tri kỉ. họ sẵn sàng giúp đỡ ta vượt qua khó khăn hoạn nạn chia ngọt sẻ bùi với ta. Họ làm được thì chúng ta cũng làm được, chúng ta cũng có thể làm lại điều tương tự với những con người như thế. Học cách vượt qua mọi thứ bằng chính bản thân mình là điều cần phải làm trước tiên. Không ai sống thay ta một giây một phút nào cả, chỉ có ta mới hiểu được ta thiếu gì , không ai ban cho sức mạng ngoài sự cố gắng nỗ lực vươn lên. Con người có đầu óc sáng tạo và khám phá bản lĩnh và kiên cường nhưng đôi khi thất bại hay tình cảm lại khiến con người thêm yếu đuối. Nếu niềm vui được lan tỏa thì niềm vui đó tăng lên gấp bội nhưng nếu nỗi buồn thì nên chỉ để lặng lẽ trôi qua. Biết được bản thân cần cố gắng bao nhiêu thì niềm vui càng dễ dàng tới bấy nhiêu.

Học cách vượt qua mọi thứ bằng chính bản thân mình là điều cần phải làm trước tiên. Không ai sống thay ta một giây một phút nào cả, chỉ có ta mới hiểu được ta thiếu gì , không ai ban cho sức mạng ngoài sự cố gắng nỗ lực vươn lên. Con người có đầu óc sáng tạo và khám phá bản lĩnh và kiên cường nhưng đôi khi thất bại hay tình cảm lại khiến con người thêm yếu đuối.

Nếu niềm vui được lan tỏa thì niềm vui đó tăng lên gấp bội nhưng nếu nỗi buồn thì nên chỉ để lặng lẽ trôi qua. Biết được bản thân cần cố gắng bao nhiêu thì niềm vui càng dễ dàng tới bấy nhiêu.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *