Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 11 / Bình luận ý kiến Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới

Bình luận ý kiến Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới

Từ bao lâu nay tri thức chính là nguồn vô tận của con người. của cải vật chất có thể mất đi bất cứ lúc nào nhưng chính những thứ như tri thức hay king nghiệm cóp nhặt được sẽ không bao giờ mất đi, hay nói cách khác con người có thể xây dựng lại mọi thứ từ đâu từ tri thức. vậy trải qua biết bao nhiêu sóng gió con người có thể tìm đến với tri thức từ đâu? Phải chăng là từ những nguồn tài liệu quí giá từ sách?

Giống như người Do Thái đã nói , con người có thể mất đi nhiều thứ nhưng không bao giờ mất đi tri thức , khi mà họ cố công tạo dựng. Và một lần nữa họ khẳng định rằng sách là thứ vô cùng quí giá thiêng liêng.

sự kì diệu của sách

Bởi theo những người xưa để lại những kinh nghiệm sống và những kiến thức quí báu được sách lưu trữ lại. ngày xưa khi giấy còn chưa được phát minh thì tre hoặc nứa được dùng để viết chữ được dùng để lưu trữ những tài liệu quan trọng. nhưng khi có sự xuất hiện của giấy sách chính là công cụ lưu trữ tân tiến và để lại cho hậu thế những kiến thức cũng như kinh nghiệm sâu rộng được chắt chiu qua hàng nghìn năm

Sách là thứ quí giá bởi nó mở ra một chân trời mới về những hiện tượng của khoa học tự nhiên. Con người có thể tìm tới sách để giải thích các phép tính toán mà người xưa cất công tìm kiếm và chứng minh. Chính nhờ những quyển sách ấy mà những kiến thức cơ bản được áp dụng một cách sâu rộng trong đời sống hàng ngày. Một người không thể biết nhiều về khoa học tự nhiên nếu không được đọc qua các kiến thức liên quan tới nó. như vậy sách là cầu nối để con người có thể tìm hiểu các thông tin liên quan tới lĩnh vực khoa học tự nhiên

Loading...

sự kì diệu của sách

Hơn thế nữa sách còn là nguồn vô tận để mở ra những nguồn kiến thức liên quan tới địa lí hay sinh học. những kiến thưc về sự vật hiện tượng những vùng đất trên trái đất những hiện tượng mà con người có thể nghiên cứu có thể được ghi chép một cách tỉ mỉ. Và nhờ có sách những thành quả về lĩnh vực này được tiếp thu và tiếp nối một cách rộng rãi hơn bao giờ hết.

Cuối cùng sách cong lầ một nguồn kho tàng quí cho những vấn đề liên quan tới xã hội và con người. Những vấn đề về lịch sử phát triển của con người về tư duy những câu chuyện giải thích muôn hình vạn trạng về đời sống con người. ở đó có cả phong tục tập quán có cả văn hóa và sự hiểu biết của con người. sách giống như hạt giống nuôi dưỡng tâm hồn con người

Một điều đáng nói ở đây chính là các thể loại sách đen sách bẩn và mê tín dị đoan. Những sách này tới bây giờ vẫn được lưu truyền trong xã hội gây ảnh hưởng không nhỏ tới văn hóa giáo dục của con người.

Sách là một thứ có thể khiến con người vượt trội hơn với những kiến thức được tích lũy từ ngàn đời nay. Con người từ đó cần biết trân trọng những đóng góp và kiến thức trong sách giống như quí trọng trân trọng những gì thuộc về tinh hoa của một con người.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *