Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 10 / Đề bài : Hãy viết lại truyện cười ” Tam đại con gà” mà không dùng đến hình thức đối thoại

Đề bài : Hãy viết lại truyện cười ” Tam đại con gà” mà không dùng đến hình thức đối thoại

Hãy viết lại truyện cười Tam đại con gà mà không dùng  hình thức đối thoại.

Bài làm

Ngày xưa, có anh học trò đã học hành dốt nát, nhưng lại rất lười học đã thế anh ta lại có tính khoe khoang, lên văn mình là người văn hay chữ tốt. Nhưng thực ra anh ta là người  "Xấu hay làm tốt, dốt hay chơi chữ".     

                                                                 images-1    

Hãy viết lại truyện cười Tam đại con gà mà không dùng  hình thức đối thoại.

Ở đời lại có người tin quá mức, tưởng anh ta văn hay chữ tốt thật, liền đón về dạy trẻ. Một hôm, anh ta dạy sách Tam thiên tự, sau chữ  "tước" là chim sẻ, đến chữ "kê" là gà, anh ta thấy mặt chữ nhiều nét rắc rối, không biết chữ gì, học trò lại hỏi gấp, cuống quá anh ta, nói liều: "Dủ dỉ là con dù dì". Được cái tuy học dốt nhưng anh ta cũng khôn, sợ nhỡ sai người nào biết thì xấu hổ, mới bảo học trò đọc khẽ, tuy vậy, trong lòng thầy vẫn thấp thỏm. Nhìn trước ngó sau không biết làm thế nào, thì thầy chợt nhìn thấy trong nhà có bàn thờ thổ công, thầy mới đến khấn thầm xin ba đài âm dương để xem chữ ấy có phải thật là "dù dì" không. Thổ công cho ba đài được cả ba. Nghĩ mình đoán đúng, thầy lấy làm sắc chí lắm, hôm sau bệ vệ ngồi trên giường, bảo trẻ đọc cho to. Trò vâng lời thầy, gân cổ lên gào, chúng đọc bé thầy lại đập thước bắt chúng đọc to hơn "Dủ dỉ là con dù dì! Dủ dỉ là con dù dì…" Bố chúng đang làm ngoài vườn thấy con mình đọc to cũng phấn khởi nghĩ thầy dạy tốt, nhưng khi lắng tai nghe lại thì bố chúng mới bỏ cuốc chạy vào, giở sách ra xem.Thấy chữ kê là gà, rõ ràng thầy dạy sai bố chúng lền hỏi thầy: Chữ "kê" là gà, sao thầy lại dạy ra "dủ dỉ" là con "dù dì".  

Loading...

                                                     tam-dai-con-ga

Hãy viết lại truyện cười Tam đại con gà mà không dùng  hình thức đối thoại.

 Bấy giờ dù đang bối rối nhưng thầy vẫn nghĩ thầm tuy rằng mình dốt thật nhưng thổ công nhà này còn dốt hơn mình. Được cái nhanh mồm thầy liền lấp liếm ai trả biết chữ ấy là chữ "kê" mà "kê" nghĩa là "gà" nhưng vì là thầy nên thầy phải dạy cao siêu hơn bố chúng thầy dạy cháu thế là dạy cho cháu nó biết tận tam đại con gà. Chủ nhà được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mà không hiểu ra sao liền nhờ thầy giải thích tam đại con gà là nghĩa ra làm sao?Thầy được thể tỏ vẻ hiểu biết cao siêu nhiệt tình giải thích thế này nhé! Dủ dỉ là chị con công, con công là ông con gà.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *