Home / NHỮNG BÀI VĂN HAY / Gần mực thì đen gần đèn thì rạng

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng

Môi trường sống là điều trực tiếp ảnh hướng tới con người và cách chúng ta tiếp thu mọi thứ xung quanh. Chúng ta phải cảm thấy may mắn nếu chúng ta được sống trong một môi trường với nhiều người tốt. Nhưng cũng thật đáng tiếc khi chúng ta kết bạn giao hữu với những người chưa thực sự là người tốt hay người có thói quen tốt người có một góc nhìn về cuộc sống tốt. Chính vì vậy ông cha ta mới có câu là : "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng.

Đây là một câu nói mang tính so sánh và mang ý nghĩa nói bóng gió và khuyên răn con người. Mực vốn dĩ chỉ những thứ tối màu và không có lấy một chút ánh sáng. Còn đèn chính là nguồn sáng để soi tỏ mọi thứ, cũng là thứ có màu sắc sáng rỏ khiến chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra.

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng

Loading...

Ở đây mực còn để chỉ những người chưa tốt, là những người có thể cso thói quen hay hành vi chưa tích cực. và chúng ta khi kết giao bằng hữu với những người như vậy thì chúng ta cũng có thể bị lây bởi tính cách và lối sống đó. Nếu bạn bè của chúng ta là những người buông thả và lười nhác thì cuối cùng chúng ta cũng trở nên ỉ lại và chỉ muốn ăn không muốn làm. CHúng ta chỉ muốn hưởng thụ mà quên đi phần cống hiến.  trong học tập, gặp một người bạn ham chơi không chịu học hỏi thì chúng ta cũng sẽ suốt ngày la cà quán xa và không chú tâm học hành.

Đèn chỉ môi trường sống tố có giáo dục có văn hóa. Là môi trường mà những người xung quanh là những người chúng ta có thể học tập và noi theo. Sống và làm việc với những người này chúng ta sẽ tạo dựng cho mình một lối sống tích cực , luôn luôn không ngừng cố gắng để trau dồi và thử thách bản thân vượt qua khó khăn. Bởi ở những người tốt những môi trường tốt luôn tồn tại những thứ khiến cho chúng ta tích cực.

Những người xấu giống như những hạt sạn mà chúng ta cần thay đổi cũng như chuyển hóa họ. CHúng ta cần phải biết phân biệt và giúp đỡ những con người như vậy thoát ra khỏi những cái xấu cái chưa tốt của xã hội để họ có thể đóng góp một phần công sức của họ cho xã hội.

Mọi thứ đều có hai mặt và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu chúng ta gần mực mà chúng ta là một ngọn đèn sáng thì chắc chắn với sức nóng của ngọn đèn dần dần sẽ chuyển hóa được những con người có lối sống chưa tích cực. Ngược lại chúng ta cũng phải biết bảo vệ bản thân thông qua những hành động những con người và môi trường khiến cho bản thân đi xuống và tiêu cực hơn.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *