Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 10 / Hãy kể diễn cảm một chuyện cổ tích theo lời của em ?

Hãy kể diễn cảm một chuyện cổ tích theo lời của em ?

Hãy kể diễn cảm một chuyện cổ tích theo lời của em ?

Bài làm

Ngày xửa, ngừa xưa, vào một năm đã lâu rất lâu rồi, năm nào người ta cũng không nhớ rõ nữa, năm ấy đất trời hạn hán nặng lắm. Đến nỗi trên cả một cánh đồng không có lấy một cây cỏ, chỉ có những vết nẻ dài thật dài. Trời thì không một gioijt mưa, sông ngòi khô cạn, mùa màng thì mất vì không có nước tưới tiêu, những con cá cũng không có nước mà soonsng. Chim muông thú cũng không có nước uống, chúng chỉ biết nằm một chỗ cố hắt ra những hơi thở yếu ớt. Các con vật to lớn hùng mạnh xưa nay tác oai tác quái trong rừng như: sư tử, hổ, chó sói… đều nằm lè lưỡi mà thở để đợi chết, không ai đứng dậy đi nổi, cũng không ai  nghĩ được kế gì để cứu mình, cứu muôn loài. Những lúc khỏe mạnh chúng bắt nạt nhau ghê lắm,vậy mà giờ này chúng chịu thua ông trời, chỉ biết nằm đấy chờ chết. Ấy vậy mà có anh chàng Cóc tía nằm sâu dưới bùn lầy, nhỏ nhở, xấu xấu, da thì xù xì, lại có gan to, tính tìm đường đi kiện Trời, cứu đỗi sự sống của chúng sinh. 

download-8

Hãy kể diễn cảm một chuyện cổ tích theo lời của em

Dù cũng đã gần cạn hết sức lực, nhưng Cóc tía vẫn không nản lòng, quyết lên đường đi tìm công lí một mình. Đi qua một bờ ruộng khô, Cóc tía gặp anh Cua càng đang nằm thoi thóp trong hang. Cua nhìn thây Cóc liền hỏi Cóc đi đâu. Cóc bèn kể rõ sự tình và rủ Cua cùng đi kiện Trời. Ban đầu Cua định bàn ngang,  vì sức lực đã yếu lại không biết đường lên trời nên thà chết ở đây còn hơn chứ Trời xa, lại không biết đường, sức đâu tới mà kiện với tụng. Nhưng chị Dế mèn, anh Châu chấu đang nằm ở gần đó  nghe Cóc nói lại tranh nhau mà bàn ngang bàn lùi, làm cho Cua nổi giận. Nói ngang bàn ngang là chuyện ngang của Cua thế mà họ lại dám tranh mất cái quyền ấy, Cua hãnh diện vì chỉ có mình bò ngang nên mới được cái quyền ấy vậy mà họ lại ngang hơn cua. Cáu quá Cua làm ngược lại, Cua quyết định lên đường cùng đi với Cóc.

Đi được một đoạn nữa, Cóc lại gặp Cọp đang nằm lè lưỡi thở yêu ớt. Gấu đang chảy mỡ ròng ròng và khát cháy họng,chúng đều mất đi vẻ oai hùng hằng ngày. Vì thiếu nước, Gấu và Cọp đều lết đi chậm chạp.Cóc rủ Gấu và Cọp đi kiện trời. Cọp còn lưỡng lự thì Gấu đã gạt đi mà nói rằng:

– Anh Cóc nói có lý, chẳng có lẽ chúng mình cứ nằm ở đây đợi chết khát cả ư?… Ta theo anh Cóc thôi. Anh Cua ngang như vậy mà vẫn còn theo anh Cóc được thì tại sao chúng mình không theo?

Gấu, Cọp cùng Cua và Cómaathungf hổ đi kiện trời. Đi thêm một chặng nữa thì gặp mẹ con nhà chị Ong đang khô mật và con Cáo bị lửa nướng cháy xém lông. Thấy cả đoàn cùng nhau đi kiện trời thì cả hai con thấy vậy cũng xin nhập đoàn để theo cùng. Và đoàn loài vật ngày một đông thêm cùng nhau đi kiện Trời do Cóc dẫn đầu.

Cóc dẫn các bạn đi mãi, đi mãi vừa đi vừa hỏi đường và cuối cũng đã đến tận cửa thiên đình. Khi đi trên đường cả bọn đều hăng hái, hùng hổ nhưng đến trước cửa Trời oai nghiêm, bọn Cọp, Gấu, Cáo, Ong, Cua đều sợ, duy chỉ có Cóc là gan liền dõng dạc ra lệnh:

– Bây giờ các anh phải nghe lời tôi. Kia là chum nước của Trời, anh Cua vào nấp trong ấy. Anh Cáo nấp ở phía bên trái tôi, anh Gấu nằm ở phía bên phải tôi, còn anh Cọp chịu khó nằm đằng sau tôi. Các anh có nghe lệnh của tôi thì mới thắng được Trời.

Loading...

Tất cả đều nghe lệnh của Cóc. Sắp đặt xong đâu đấy Cóc mới nhảy lên mặt trống đánh ba hồi ầm vang như sấm động.

Đang giờ nghỉ trưa nên Ngọc Hoàng đang nằm nghỉ ngơi, bỗng nhiên bị tiếng trống lôi đình đánh thức dậy nên bực bội lắm, liền sai Thiên Lôi ra xem có chuyện gì. Thiên Lôi lười biếng vội phủi bụi và mạng nhện giăng đầy trên lưỡi búa tầm sét cắm cổ chạy ra. Thiên Lôi mở của ra ngó trước ngó sau không thấy có ai, đang định hùng hổ đóng của đi vào thì thấy một con Cóc xù xì xấu xí đang ngồi chễm trệ trên mặt trống của nhà Trời, Thiên Lôi hết sức ngjac nhiên. Thiên Lôi cứ hết nhìn con Cóc lại nhìn lưỡi búa tầm sét khổng lồ của mình và thở dài vì cái búa to quá mà Cóc bé quá, đánh chưa chắc đã trúng được, mà nghĩ lại mình to thế này mà đi giết con cóc bé tí kia, người ta lại cười cậy to bắt nạt bé. Không biết xử lí ra sao Thiên Lôi bèn chạy vào tâu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nghe xong bực lắm bèn sai con gà trời bay ra mổ chết chú Cóc hỗn xược kia.

Gà trời thấy vậy cười khẩy vừa hung hăng bay ra, Cóc thấy vậy liền ra ám hiệu cho Cáo từ phía bên trái, lập tức anh Cáo liền nhảy ra cắn cổ Gà và tha đi mất. Cóc lại tiếp tục đánh trống lôi đình. Ngọc Hoàng càng thêm giận giữ sai Chó nhà trời xổ ra cắn Cáo. Chó vừa xồng xộc chạy ra thì Cóc lại nghiến răng ra hiệu. Từ phía bên trái, anh Gấu bất ngờ xuất hiện khiến Chó không kịp trở tay, nhận ngay một đòn đánh trời giáng từ Gấu. Chó ngã lăn ra đất, không động đậy.

download-9

Hãy kể diễn cảm một chuyện cổ tích theo lời của em

Sau đó, Cóc lại thúc trống lôi đình thêm lần nữa để đánh thức Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng không con cách nào bèn sai Thiên Lôi ra trị tội Gấu. Thiên Lôi là vị thần trời có lưỡi tầm sét mỗi lần vung lên thì thành sét đánh ngang trời, thành sấm động bốn cõi. Sức mạnh của Thiên Lôi không có ai bì được. Ngọc Hoàng yên trí, nên ũng dung nghĩ lần này cử đến ông Thiên Lôi ra quân thì cái đám Cóc, Cáo ắt hẳn là tan xác. Vì thế khi ông Thiên Lôi vác lưỡi tầm sét đi là Ngọc Hoàng lại lười biếng co chân nằm trên ngai vàng mà ngủ tiếp. Lần này, Cọp xông ra định quật chết thiên lôi thì Cóc ngăn lại. Thiên lôi bèn chạy vào kể với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng không ngờ Cóc tuy bé nhỏ mà lại khó trị như vậy, Ngọc Hoàng đổi giận thành làm lành sai thiên thần ra mời Cóc vào. Ngọc Hoàng hỏi Cóc:

– “Cậu” lên đây có việc gì?

Cóc bèn thưa:

– Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã bao năm nay chúng tôi không được một giọt mưa nào. Loài vật cử tôi lên đây để kiện trời, vì sao không làm mưa?

Ngọc Hoàng cho gọi thần mưa đến. Té ra thần ban ngày thì mải rong chơi tối về đắp chiếu nằm ngủ, quên không làm mưa. Ngọc Hoàng trách mắng, và phạt thần Mưa, thần Mưa vội phun nước ào ào xuống đất. Ngọc Hoàng đưa tiễn Cóc ra về và dặn:

– Từ nay về sau, nếu cần mưa thì Cóc nghiến răng ken két báo cho Ngọc Hoàng biết. Ta sẽ sai thần làm mưa ngay. Cóc không phải lên kiện trời nữa.

Cóc, Cáo, Gấu, Cọp từ biệt Ngọc Hoàng trở về dưới đất. Khi bốn con vật đến nơi thì thấy nước đã tràn đầy hồ, ao, sông, suối, cây cỏ, muôn loài uống nước thỏa thuê. Tất cả đều phục Cóc bé tí mà kiện được trời nên đặt ra câu hát:

“Con cóc là cậu ông trời

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *