Home / NHỮNG BÀI VĂN HAY / Hãy làm chủ lời nói của mình

Hãy làm chủ lời nói của mình

Không nên nói nói tất cả những gì bạn biết, nhưng bao giờ cũng phải biết những gì mà bạn nói.

Người xưa hay có câu lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. CHúng ta biết được những thứ mà chúng ta nói ra đều phải suy nghĩ kĩ trước khi nói ra chúng. CHúng ta không biết rằng lời nói cũng có thể mang lại cho chúng ta những điều tốt đẹp nhưng cũng chính lời nói đó khiến cho chúng ta tổn thương không kém. Kiếm làm tổn thương thân thể thì lời nói làm tổn thương tâm hồn. Như vậy biết được những gì mà mình nói ra mới thực sự làm chủ được lời nói và hành động của bản thân mình. Không ai từ chối nhận những lời tốt đẹp và những lời có ý nghĩa tích cực , còn chúng ta lại từ chối những thứ mang tính chê trách hay phê bình.

Hãy làm chủ lời nói của mình.

Loading...

Lời nói là những gì con người từ khi sinh ra đã được tiếp xúc, và cũng giống như tính cách của con người thì lời ăn tiếng nói hàng ngày cũng ảnh hưởng từ những người và môi trường xung quanh. Chúng ta ai cũng có một cái miệng và hai cái tai để lắng nghe nhiều hơn. Biết lắng nghe chính là biết tích lũy cho bản thân mình những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. CHúng ta lắng nghe để hiểu ra một điều rằng chúng ta đang thiếu sót rất nhiều và kinh nghiệm cũng vô cùng non nớt. CHúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong xã hội loài người. CHúng ta thông minh khi biết chú ý quan sát những người khác đang làm gì. CHúng ta hiểu được rằng những điều hay lẽ phải là những điều đến từ những con người khôn ngoan. Ngược lại chỉ có những người dốt nát mới nói những lời sáo rỗng.

Hãy làm chủ lời nói của mình

Tài sản của con người chính là tâm hồn là trí óc và tri thức. Tiền bạc có thể kiếm nhưng cũng có thể bị mất đi. Con người có tri thức có tâm hồn thì những lời nói mà họ nói ra cũng giống như tâm hồn luôn làm cho người khác nghe soi tỏ. Hơn nữa chúng ta đang sống trong một thời đại cần sự thông minh và linh hoạt thì chúng ta cần phải biết rằng những gì chúng ta làm là cống hiến và biết điểm dừng của mình và lời nói của mình.

VỚi những người quan tâm nhiều tới người khác chính sự linh hoạt của óc sáng tạo và sự thông minh khiến cho con người ta luôn chào đón những điều tốt đẹp. Những người thông minh là những người biết lắng nghe nhiều hơn từ người khác, không chỉ trích người khác nhưng lại có những hành động mà khiến cho người khác phải nể phục. sự nể phục đối với một con người từng trải và biết kiểm soát những hành động của chính bản thân mình.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *