Home / NHỮNG BÀI VĂN HAY / Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Tinh thần đoàn kết từ bao giờ đã trở thành một truyền thống  quí báu của dân tộc Việt Nam và cả con người sống trên thế giới này. HỌ coi rằng tinh thần đoàn kết chính là một trong những thứ truyền thống và kinh nghiệm quí báu của dân tộc ta. Chính vì thế người ta mới có câu: “ Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hồn núi cao”.

Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi to.

Đoàn kết chính là sức mạnh và là một trong những thứ quí giá của con người và tinh thần của con người.Một cây chỉ tới những người đơn lẻ hoăc những người chỉ đơn độc làm việc mọi thứ một thân một mình. Những người đó đôi khi tự mình phải gánh vác những công việc lớn lao hơn sức lực của mình. Những người như thế thường cảm thấy tự ti với bản thân và những công sức của bản thân đã mang ra nhưng không thể đấu lại với những sóng gió của cuộc đời. Ba cây chính là số lượng đã vượt lên gấp ba, đó là theo nghĩa đen nhưng ba cây đó cũng chính là những người cũng chung sức với nhau để thực hiện những việc chung những việc cần sự chung sức cần sự cố gắng. Một công việc với 1 người là vô cùng nặng nề nhưng với 3 người thì dễ dàng hơn bao giờ hết. những người có chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn và những trải nghiệm trong cuộc sống.

Loading...

Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi to..

Nếu là một con người trong cuộc sống thì chúng ta nên biết giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn. những người khác với lối sống khéo léo của mình chính là điều quan trọng để thúc đẩy những việc khác những con người khác cũng đứng lên cũng phát triển một cách vượt trội. 1 hòn đá nặng một người khiêng thì vất vả vô cùng nhưng cũng 1 hòn đá đó 3 người 5 người hay một nhóm người cùng nhau chung sức thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tinh thần đoàn kết chính là thứ mà con người cần có với loài người vì chúng ta cần hợp lực lại với nhau để đẩy lùi nhiều khó khăn.

Cũng như những người khác họ biết khi người khác gặp khó khăn thì có sự chìa tay ra của người khác điều đó vô cùng cảm động.  một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hay khi một cánh tay cần sự giúp đỡ những cánh tay khác sẽ sẵn sàng giơ ra để kéo bạn khỏi những cám dỗ và thách thức của cuộc đời.

Sự đoàn kết chính là sức mạnh đoàn kết chính là động lực để thấy được xung quanh chúng ta còn rất nhiều người có cùng cảm hứng nhiều động lực để phát triển nhiều khả năng để thay đổi. Một cây không làm nên tất cả nhưng ba cây chính là tất cả để thay đổi.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *