Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC / Soạn bài / Soạn bài cáo bệnh bảo mọi người

Soạn bài cáo bệnh bảo mọi người

1. Tác giả.

– Thiền Sư Mãn Giác là người hầu cận Kiền Đức, được thái haaij trọng dụng và kính trọng . Bài viết cáo bệnh bảo mọi người là một tác phẩm mà vừa nói lên bệnh tật của ông và cả an nguy và vận mệnh của đất nước.

2. Tác phẩm.

– Kệ là thể loai mà Phật Giáo dùng để truyền bá giáo lý với vận mệnh của đất nước thời bấy giờ. Nó được viết bằng văn vần, nhiều bài kệ có giá trị văn chương như các bài thơ.

3. Tìm hiểu văn bản.

1.   Hai câu thơ đầu nói lên:

Theo phật giáo thì con người phải trải qua  qui luật của cuộc đời bao gồm sinh , lão , bệnh , tử. và sự phát triển của con người là sự biến đổi là qui  luật của tự nhiên , luôn luôn biến đổinói về quy luật tuần hoàn của tự nhiên.

      Cho nên theo đó : Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa lại đua nở đây cũng là một quy luật của tự nhiên, tuần hoàn và phát triển theo sự luân hồi của thời gian. Vào mùa xuân khi tiết trời ấm áp thì cây cối đâm chồi nảy lộc chim choc muông thú sinh sôi nảy nở. Câu thơ này nói về quy luật bất biến tuần hoàn,qua đây câu thơ cũng nhằm nói tới qui luật biế đổi của thiên nhiên vạn vật.

      Câu thơ thứ 2 đưuọc viết nhằm nhấn mạnh tới những yếu tố của sự ra đi, tăng mức độ nói về sự tuần hoàn của thiên nhiên của đất trời, sự sinh sôi nảy nở cũng gắn với sự chin muồi và héo tàn sau đó.

–Thiên nhiên luôn tuần hoàn và không đứng im

2.   Câu thơ thứ 2, 3 – quy luật tuần hoàn trong cuộc sống của con người

Loading...

Con người và sự phát triển của con người cũng không có điểm khác biệt vơi thiên nhiên vạn vật khi con người được sinh ra lơn lên bệnh tật rồi chết đi. Nó  bất biến không giới hạn mức độ vận động của con người.

      Qua đây tác giả cũng thể hiện tâm trạng hối tiếc tuổi xuân của mình và đang phải đón chờ một cái già một tuổi già đang đến. tuổi xuân trôi qua cũng là một qui luật của cuộc sống, đều thay đổi theo một qui luật. không ai tránh khỏi, dù đã biết trước nhưng tác giả vẫn tỏ ra nuối tiếc 

3.   Hai câu cuối

Hai câu thơ cuối được tác giả viết ra không nhằm để tả hay nói về cảnh thiên nhen mà là đưa ra một đinh hình ở trong Phật giáo. Trước những gì đang xảy ra thì con người vẫn không thản nhiên khi biết trước qui luật đó vẫn sẽ tiếp diễn tiếp theo với bản thân mình

Hai câu thơ cuối đã nói về tâm trạng và cũng là những nhận thức đúng đắn của tác giả.

4. Lòng yêu đời và lạc quan của tác giả được thể hiện:

– tác giả mở đầu bằng cách nêu ra quy luật tuần hoàn của thiên nhiên nó bất biến vĩnh cữu và cũng theo thời gian và luân phiên theo những chuyển động của sự sống.

–bài thơ được kết thúc khi tác giả nhấn mạnh những gì thuộc về thiên nhiên và qui luật

–sự lạc quan của tác giả được thể hiện trong khung cảnh thiên nhiên,

– Câu 3, 4 nói về những quy luật của thiên nhiên ở đây tác giả đang nói về những điều lẽ tự nhiên nó tuần hoàn vĩnh cửu, không bị chi phối hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kì một yếu tố nào,

Sự trẻ trung và lạc quan yêu đời của tác giả đã vượt qua cả những qui luật và cho dù đang ở tuổi già nhưng không ai có thể thay đổi chính những điều xảy ra trong tâm hồn và tinh thần của một con người.

 

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *