Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC / Soạn bài / Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm văn học 11

Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm văn học 11

Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm văn học 11

 1. Tìm hiểu chung
 2. Đôi nét về ác giả

–    Ngô Thì Nhậm sinh năm 1746 mất năm 1803 là người  làng Tả ,Sơn Nam. Ngô Thì Nhậm có  Tự là Di Hoãn hiệu là Đạt Hiên, sinh ra và lớn lên trong một gia đình vọng tộc xứ Bắc Hà. Ông đã đỗ giải nguyên năm 1768 cho tới năm 1775 thì đỗ tiến sĩ tam giáp

–    Dưới thời Lê Trịnh Ngô Thì Nhậm làm quan nhưng vì quốc gia và thơi kì đầy hỗn loạn cho nên ông lui về ở ẩn và viết sach

–    Năm 1778 Nguyễn Huệ trọng dụng ông và khen ngợi ông vì có công triều đình Tây Sơn

–   Là một người am hiểu văn chương và có nhiều nghiên cứu cũng như viết lách , Ngô Thì Nhậm đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm với các thể loại và tác phẩm tiêu biểu khác nhau như chiếu, biểu, thơ,

Và các tác phẩm điển hình như bang giao hảo thoại, bang giao tập, kim mã hành dư. Các tác phẩm của ông mang giá tri lịch sử cao

 1. Tìm hiểu tác phẩm

 Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm văn học 11

 1. Hoàn cảnh sáng tác: Triều đình nhà Lê sụp đổ những quân thần nhà Lê thì một lòng không chịu theo vua mới mà quyết trung với vua cũ . Quang Trung đã giao cho Ngô Thì Nhậm viết bài chiếu mong thu nhận những người tài từ khắp nơi về giúp vua
 2. Thể loại chiếu: văn chính luận, ban bố mệnh lệnh chỉ thị
 3. Bố cục: 3 phần

–    Phần 1: từ đầu …trời sinh ra người hiền vậy thể hiện  quan hệ chặt chẽ giữa người hiên và thiên tử

–    Phần 2: tiếp đó… buổi ban đầu trẫm hay sao? Cách xử sự hiền tài khi Tây Sơn ra bắc diệt Trịnh

–    Phần 3:  phần còn lại: những chính sách và đường lối cầu hiền của Quang Trung

 Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm văn học 11

 1. Phân tích
 2. Người hiền tài và thiên tử có mối quan hệ chặt chẽ với nhau

Mở đầu tác giả đã mượn lời của Khổng Tử để nói lên mối quan hệ giữa người hiền và thiên tử để qua đó nhằm khẳng định và trân trọng người có tài, những người ắt sẽ giúp ích lợi cho đất nước.

–    Sao sáng ắt chầu về ngôi Bắc Thần câu văn đó thể hiện quy luật của tự nhiên  người hiền tài ắt sẽ quy về với thiển tử

–    để tăng thêm tính thuyết phục của bài viết các từ nối được sử dụng mang tính thuyết phục được sử dụng triệt để như : cho nên, vì vậy

Loading...

–    nếu hiền tài với thiên tử có mối quan hệ chặt chẽ với nhau là một qui luật thì nếu làm trái ngược với nó chính là chống lại qui luật là dấu mình ẩn tiếng, như thế sẽ phụ lòng người

Bài chiếu mở đầu với những lập luận chặt chẽ, khiến cho bài chiếu ngay từ đầu đã khơi gợi được những suy nghĩ và cống hiến cho triều đình của vua Quang Trung

 1. Thái độ của nho sĩ cũng như tấm lòng vua Quang trung

–    Về phía các nho sĩ

 • Những người nho sĩ và quan lại triều đình cũ chính là đối tượng mà Ngô Thì Nhậm muốn hướng tới trong bài chiếu cầu hiền này
 • Khi Tây Sơn đem quân đi diệt trịnh các nho sĩ vì chữ trung với triều đình cũ mà quyết không chịu giúp sức cho vua Quang Trung
 • Người quan cấp dưới thì làm việc không hiệu quả trì trệ cầm chứng
 • Một số người khác còn có suy nghĩ tiêu cực và nghĩ tới cái chết

->    họ hoàn toàn quay lưng với triều đình mới

–    Về phía vua Quang Trung

 • Quang Trung không hề giết họ khi tiêu diệt triều đình cũ mà có ý chiêu mộ họ
 • Là một vị vua rất chân thành quý trọng người hiền tài , những người có công
 • Nhà vua giãi bày tâm sự và những mong muốn của mình rằng tình hình đất nước thì mới tạo lậpkỉ cương còn nhiều thiếu sót, nhân dân thì chưa hồi sức, lòng người thì còn chưa thấm nhuần cho nên bây giờ lòng nhà vua rất muố chiêu mộ những người tài giỏi để họ có thể là một phần của bộ máy giúp cho đất nước nhanh chóng phát triển
 1. Cách mà vua Quang Trung chiêu mộ và cầu hiền

–    lòng mong muốn chiêu mộ người hiền tài của nhà vua vô cùng chân thành và cũng hướng tới nhiều tầng lớp trong xã hội không kể cao thấp giàu nghèo

–    Những ai có thể đảm nhận tốt trọng trách thì sẽ được trọng dụng

–     bên cạnh đó nếu các quan lại biết thì họ có thể tiến cử người có tài

–    Quang Trung còn cho những người khác cơ hội để tư ứng cử mình

->    Quang Trung qua cách cầu hiền tài cho thấy ông là một vị vua vừa có tài vừa có đức . với những lí lẽ và lập luận logic, trong bài chiếu cầu hiền thì ắt hẳn nó sẽ khiến lòng người nhanh chóng một lòng đi theo

III.    Tổng kết

–    với những lí lẻ dẫn chứng cụ thể cũng như lập luận không có kẻ hở nào cho nên Ngô Thì Nhậm đã góp phần làm cho bài chiếu cầu hiền này thành công và thuyết phục hơn nữa . Những lơi lẽ ngắn gọn nhưng sắc sảo động tới lòng người và tâm lí của những người tài giỏi, cũng là cơ hội cho nhiều người thử sức mình với quốc gia đại sự khi được vua tôi thực tâm muốn chiêu mộ

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *