Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12 / Soạn bài giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

Soạn bài giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

Soạn bài “ Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” ( Đề dành cho học sinh lớp 12)

Đề bài: Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

Bài làm

I, Mục tiêu của tác phẩm:

 • – Học sinh cần phải hiểu rõ thế nào là sự trong sáng của tiếng Việt
 • – Quy tắc và những chuẩn mực để tạo nên sự trong sáng của tiếng Việt
 • – Dựa trên những quy tắc chung, ta có thể sáng tạo những gì
 • – Không lợi dụng việc học hỏi để pha tạp những ngôn ngữ khác
 • – Đảm bảo tính văn học và tôn trọng lịch sử
 • – Trách nhiệm của tất cả người dân Việt Nam với tiếng Việt

II, Phân tích:

1, Thế nào là sự trong sáng của Tiếng Việt?

 • – Phải có hiểu biết về tiếng Việt, có tình cảm và gìn giữ tiếng Việt.
 • – Sự trong sáng của tiếng Việt được hiểu dựa trên những chuẩn mực, quy tắc chung. Khi chúng ta tuân thủ những quy tắc và chuẩn mực trong cách viết, cách phát âm, sử dụng từ ngữ đúng đắn… tức là đang giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

2, Để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, không chấp nhận sự pha trộn những yêu tố lai căng, sử dụng quá nhiều ngôn ngữ nước ngoài, ngoại trừ những yếu tố phù hợp như từ Hán Việt hay từ mượn…

Loading...
 • – Sử dụng hợp lý những từ mượn để ngôn ngữ trở nên phong phú hơn, ví dụ như: cách mạng, hạnh phúc….
 • – Tránh lạm dụng quá mức để làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt bằng những ngôn ngữ nước ngoài.

3, Tính lịch sử và văn học trong việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

 • – Sự trong sáng của tiếng Việt mang tính lịch sử, bới có rất nhiều những từ ngữ tiếng Việt được phát triển theo lịch sử, theo những gì đã qua.
 • – Điều này thể hiện phần nào qua cách xưng hô, thể hiện sự kính trọng, nhưng cũng gần gũi, gắn bó..
 • – Không chỉ vậy, sự trong sáng của tiếng Việt còn mang tình văn học. Tuy nhiên, có những tác phẩm văn học mặc dù có những từ ngữ chửi bậy thô tục nhưng cũng không làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Bởi tác giả chỉ sử dụng để nhằm làm tăng tính biểu cảm, thể hiện rõ tính cách của nhân vật muốn nói đến.

III, Tổng kết:

 • – Tổng hợp lại những khái niệm đã nói đến về quy tắc, cũng như định nghĩa về sự trong sáng của tiếng Việt.
 • – Khẳng định sự quan trọng của việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, gắn liến với văn hóa và lịch sử của đất nước.

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *