Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC / Soạn bài / Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Chung

Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Chung

Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Chung
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả

– Thân Nhân Trung sinh năm 1418 mất năm 1499, tự là Hậu phủ, sinh ra tại làng Yên Ninh – huyện Yên Dũng – Tỉnh Bắc Giang
– Năm 1469 Thân Nhân Trung đỗ tiến sĩ ra làm quan dưới triều Hậu Lê, được vua tin dùng
– Là một người nổi tiếng văn chương ông đã để lại những bài ký và văn bia mà hiện nay đang được khắc tạc ở Văn Miếu Hà nội
– Trong số những tác phẩm nổi tiếng thì đã có bài “ Hiền tài là nguyên khí quốc giá”

2. Tìm hiểu tác phẩm

Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Chung

a. Hoàn cảnh sáng tác: nhằm khuyến khích giáo dục nước nhà phát triển, năm 1439 Triều Lê đặt ra chính sách mới cấp ngựa, tổ yến, áo mũ xướng danh cho những người đỗ đạt ra làm quan. Đến năm 1484 Thân Nhân Trung đã soạn bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu đại bảo thứ 3
b. Thể loại: văn bia là loại văn khắc trên bia đá ghi chép những sự việc trọng đại hoặc tên tuổi những người có công đức lớn nhằm lưu truyền hậu thuế
c. Bố cục: 2 phần
– Phần 1: từ đầu đến làm đến mức cao nhất: giá trị của hiền tài đối với quốc gia
– Phần 2: còn lại: ý nghĩa của viêc khắc tên người tài
d. Chủ đề: nhấn mạnh sự quan trọng của tri thức và người tri thức trong xã hội đất nước sự phát triển của đất nước

Loading...

II. Tìm hiểu chi tiết
1. Vai trò giá trị của người hiền tài với quốc gia đất nước
– Hiền tài nhằm chỉ ra những người vừa có tài vừa có đức
– Nguyên khí: là khí chất làm nên sự sống, sự lớn mạnh và phát triển
– Hiền tài là nguyên khí của quốc gia : ý đề cập tới những ngươi có tài có đức chính là sự sống của đất nước, có vai trò rất lớn quyết định đến sự sống còn, hưng thịnh của đất nước
– Đất nước nhiều hiền tài thì hưng thịnh phát triển
Một đất nước trái lại hiếm người tài đức thì đât nước nghèo kém không phát triển được. Cho nên để đất nước thịnh thì cần nhiều người hiền tài mà muốn thế thì phải bồi dưỡng cho họ
– Triều đình sẵn sàng giao cho hiền tài những công việc lớn của đất nước của quốc gia
-> Hiền tài là một nguồn lực cần thiết và quan trọng trong quá trình hình thành bảo vệ và xây dựng đất nước. đất nước lớn mạnh hay không dù cho cai trị tốt bao nhiêu nhưng không óc những nguồn lực về người lớn mạnh thì lám sao phát triển thịnh vượng được . Như vậy con người đong vai trò chủ chốt và cần bồi dưỡng những con người có tài có đức để phát triển đất nước vững mạnh hơn

Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Chung

2. Ý nghĩa việc khắc bia và khắc tên người tài
– Mục đích
• Lưu danh những người hiền tài có công với đất nước như vậy thì sau này tiếng thơm muôn đời, trở thành những tấm gương cho thế hệ mai sau noi theo. Đây cũng bày tỏ sự tôn trọng của nhà nước quốc gia đối với những người có công và tài giỏi
– Thể hiện sự răn dạy đối với những người mới đỗ tiến sĩ , kẻ sĩ trong thiên hạ
• Những người mới đỗ tiến sí sẽ có cơ hội học được cách sống, cách cư xử để củng cố vận mệnh của đất nước
• Kẻ sĩ trong thiên hạ thấy đó mà đem sức mình ra để cống hiến cho đất nước và không ngừng bồi dướng nhân cách của mình
III. Tổng kết
Tác phẩm được viết ra không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc mà còn chat chứa những triết lí ý nghĩa và động lực để phát triển nguyên khí của quốc gia lãnh thổ.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *