Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC / Soạn bài / Soạn bài: Sự tích Hồ Gươm

Soạn bài: Sự tích Hồ Gươm

ĐỀ BÀI  : Soạn bài: Sự tích Hồ Gươm

I. Tóm tắt

Giặc Minh đô hộ nước ta , Lê Lợi đã dựng cờ tụ khởi nghĩa ở tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế lực yếu cho nên thường hay bị thua. Đức Long Quân đã quyết định cho nghĩa quân mượng thanh gươm thần để giết giặc.

Có một người đánh cá tên là Lê Thuận đã ba lần kéo lưới đều trúng phải thanh sắt nhưng mà khi nhìn kĩ thì hóa ra đó là một lưỡi gơm. Sau đó không lâu, Lê Lợi bị giặc đuổi đánh chạy vào rừng đã bắt được chuôi gươm có nạm ngọc ở trên cây đa, đem tra vào lưỡi gươm của Lê Thận thì lại vừa như in, sau đó mới biết đó là gươm thần.

Từ khi có gươm thần thì nghĩa quân đã đánh đâu thắng đó, cuối cùng đã đánh tan được quân xâm lược.

Sau khi thắng Lê Lợi cho thuyền rồng đi dạo quanh hồ thì Long Quân đã sai rùa vàng lên đòi gươm thần. Từ đó Hồ tả vọng đã đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm.

soan-bai-su-tich-ho-guom

II : ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Ý nghĩa chi tiết trao gươm thần ở trong các truyền thuyết của Việt Nam.

Câu 1:

Đức Long Quân đã cho Lê Lợi mượn gươm thần với ý nghĩa là nhanh chóng đánh thắng được quân giặc

Tác giả đã chứng tỏ rằng cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân đã hợp chính nghĩa, hợp với lẽ trời và được nhân dân hết lòng ủng hộ.

Ý nghĩa : tượng trưng cho sức mạnh, công lý và cả nguyện vọng của nhân dân.

Câu 2:

Khi kéo lưới thì Lê Thận đã bắt gặp được lưỡi gươm. Lưỡi gươm phát sáng và có kèm theo hai chữa thuận thiên. Khi chay giặc Lê Lợi đã được chuôi gươm có ánh sáng lạ, lấy chuôi và lưỡi tra vào thì nó vừa khớp với nhau.

Loading...

Cách mà Long Vương cho nghĩa quân Lam Sơn Và Lê Lợi mượn gươm như vậy là có ý nghĩa nói về sức mạnh của toàn dân tộc :

Sự đồng lòng và sức mạnh đoàn kết sẽ trở thành sức mạnh cứu nước, đánh bại được mọi kẻ thù

Thuận thiên thực ra ý muốn muôn dân muốn Lê Lợi là minh chủ của họ ở trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm lúc bấy giờ.

Sức mạnh của gươm thần:

Từ khi có gươm thần thì nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng cao hơn, đồng thời sức mạnh của gươm thần còn làm cho quân Minh được phen bạt vía.

Từ bị động và nhiều lần thua trận thì giờ đây nghĩa quân lại chủ động đi tìm giặc để đánh và đã chiến thắng một cách giòn giã.

soan-bai-su-tich-ho-guom

Câu 3:

Đất nước đã thanh bình hơn, Long Quân đã cho rùa vàng lên đòi lại gươm. Khi ấy Lê Lợi đang đi dạo ở trên bờ hồ Tả Vọng, rùa vàng đã nhô lên, lưỡi gươm đeo bên mình lê Lợi bỗng động đậy. Rùa vàng nói :"Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân". Vua rút gươm nâng về phía Rùa Vàng, Rùa Vàng ngậm lấy và lặn xuống nước.

Câu 4: Ý nghĩa:

Truyện sự tích về Hồ Gươm trước hết là giải thích được về tên gọi của Hồ Gươm nhưng điều chủ yếu đó là nhân dân ta muốn nói tới các tính chất chính nghĩa, hợp lòng trời, đã được nhân dân ủng hộ cho cuộc khởi nghĩa .

Truyện đã đề cao về vai trò của người chỉ huy đứng đầu đó là Lê Lợi, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã được toàn thể nhân dân hết lòng ủng hộ, có công đặc đuổi giặc, mang lại thái bình cho nhân dân, đất nước.

Ngòa ra truyện còn thể hiện cả khát vọng của quần chúng nhân dân, muốn được sống trong hòa bình, hạnh phúc.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *