Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 11 / Soạn bài Tiếng mẹ đẻ- nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Soạn bài Tiếng mẹ đẻ- nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Soạn bài văn Tiếng mẹ đẻ- nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Đề bài: Soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức
Bài làm
I, Tìm hiểu chung
• Tác giả:
– Nguyễn An Ninh ( 1900- 1943) là người quê gốc ở xã Mĩ Hòa, Hóc Môn, tỉnh Gia Định.
– Nhà văn, nhà báo yêu nước của thế kỷ 20.
– Ông có rất nhiều bài văn chính luận đặc sắc.
• Tác phẩm:
– Bài Tiếng mẹ đẻ- nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, ra đời năm 1925 là một tác phẩm đặc sắc của ông.
– Ông đã dùng những lý lẽ cùng những lập luận sắc bén để thuyết phục người nghe về tầm quan trọng của tiếng Việt.
– Mở đầu tác phẩm, tác giả đã phê phán những người thiếu hiểu biết nhưng lại thích khoe khoang nên vô tình đã “ từ bỏ văn hóa cha ông và tiếng mẹ đẻ”.
– Sau đó, tác giả tập trung thuyết minh ý chính muốn truyền đạt trong bài viết: tiếng mẹ đẻ là nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, bằng những câu văn ngắn gọn, súc tích, miêu tả cụ thể, rõ ràng.
– Kết bài, tác giả nói đến vai trò hướng đạo của giới trí thức trong việc phát triển ngôn ngữ dân tộc cùng quan điểm của tác giả về mối quan hệ giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài.

Loading...


II, Tìm hiểu chung về tác phẩm:
1, Tác giả chống lại thói Tây hóa lố lăng của những người An Nam khi đó, vô tình đã làm tổn thương sâu sắc đến tiếng mẹ đẻ của dân tộc.
– Phê phán suy nghĩ của những người cho rằng tiếng nước ta nghèo nàn, nhưng một mặt ông vẫn khuyến khích dân trí thức học tập và trau dồi tiếng nước ngoài.
2, Đề cao sức mạnh của tiếng nói, của văn hóa dân tộc. Tiếng nói, ngôn ngữ cũng giống như người bảo vệ nền độc lập nước nhà.
3, Phê phán một cách trực tiếp lời trách cứ không có cơ sở thực tế.
– Chỉ ra nguyên nhân chính ở đây, chính là do sự bất tài của con người.
4, Chúng ta cần phải học hỏi thêm ngôn ngữ của nước ngoài, nhưng không có nghĩa là từ bỏ tiếng mẹ đẻ của dân tộc. Ngôn ngữ nước ngoài nếu có học cũng vì mục đích xây dựng ngôn ngữ nước mình thêm giàu đẹp hơn.
5, Giữa lúc nhà nước đang bị thực dân thống trị, câu nói này của ông cũng không hoàn toàn đúng.
III, Tổng kết
– Đây là tác phẩm chính luận có giá trị cao, mang tính chất đương đại, thời sự.
– Tác phẩm gửi gắm một thông điệp cho người đọc, rằng hãy cố gắng giữ gìn bản sắc, ngôn ngữ của dân tộc ta, đó cũng chính là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc sâu sắc.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *