Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC / Soạn bài / Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự | Văn mẫu

Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự | Văn mẫu

Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự

Bài Làm

TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Tóm tắt văn bản tự sự là gì?

Tóm tắt văn bản tự sự là cách chúng ta muốn thông báo ngắn gọn nội dung một sự việc, một câu chuyện nào đó đã được biết cho người khác thông qua việc sử dụng ngôn ngữ kể chuyện của mình. Trong quá trình tóm tắt văn bản  chúng ta cần đến thao tác tóm tắt.

Đầu tiên để thông báo những nội dung chính của một văn bản tự sự nào đó, chúng ta cần đến thao tác tóm tắt văn bản tự sự và khi sử dụng chúng việc tóm tắt của chúng ta trở nên đơn giản và mạch lạc hơn.

 Tóm tắt văn bản tự sự là nhằm ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự nhưng không sa vào tả chi tiết hoặc đi quá sâu vào một vấn đề nào đó

soạn bài tóm tắt văn bản tự sự

2. Cách tóm tắt văn bản tự sự gồm có:

a)  Đảm bảo những yêu cầu nhất định

– Văn bản sau đây được thuật lại  nội dung của văn bản nào?

Vua Hùng thứ mười tám có người con gái đẹp tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén một chàng rể xứng đáng. Sơn Tinh và Thuỷ Tinh cùng một lúc đến cầu hôn. Cả hai người đều có tài, vua Hùng không biết gả con cho ai, bèn ra điều kiện thách đố để dễ bề lựa chọn. Sơn Tinh thắng cuộc, cưới Mị Nương rồi đưa về núi. Thuỷ Tinh tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng bị thua. Từ đó hằng năm Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thất bại.

Gợi ý: Văn bản trên thuộc nội dung của văn bản Sơn Tinh, Thuỷ Tinh;

Loading...

– So sánh văn bản trên với văn bản gốc Sơn Tinh, Thuỷ Tinh và rút ra nhận xét, sau đó kết luận về đặc điểm của một văn bản tóm tắt.

– Về nội dung so với văn bản gốc.

– So sánh về độ dài,sử dụng  lời văn, việc sử dụng nhân vật, sự việc,… giữa văn bản  được tóm tắt trên với văn bản gốc.

Văn bản sau khi được tóm tắt cần được đảm bảo giữ được nội dung chính của văn bản gốc: nhân vật chính, diễn biến chính. Lời văn là lời văn của người tóm tắt; cần phải ngắn gọn. Chung qui lại, văn bản tóm tắt phải truyền tải trung thành nội dung chính của tác phẩm với dung lượng ngôn ngữ

soạn bài tóm tắt văn bản tự sự

b) Các bước tóm tắt :

– Đọc văn bản, xác định chủ đề của văn bản

– Xác định nội dung chính và diễn biến cần tóm tắt:

+ Nhân vật chính trong văn bản gốc;

+ Sự việc chính diễn biến chính;

– Sắp xếp nhân vật, sự việc theo trật tự logic và phản ánh trung thành câu chuyện trong văn bản gốc

– sử dụng lời lẽ của mình để tóm tắt văn bản

>>> XEM THÊM : 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *