Home / TÁC PHẨM VĂN HỌC

TÁC PHẨM VĂN HỌC

Soạn bài Hồi trống cổ thành | Làm văn mẫu

Soạn bài Hồi trống cổ thành

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Hồi trống cổ thành. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Hoa). BÀI SOẠN I/ Hiểu biết chung (xem phần tiểu dẫn SGK).  1. Tác giả .  2. Tác phẩm .  3. Vị trí đoạn trích: Hồi 28 trong tổng số 120 hồi của bộ …

Read More »

Soạn bài Người Trong Bao | Làm văn mẫu

Soạn bài Người Trong Bao của Sê Khốp

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Người Trong Bao của Sê Khốp. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Lan). Đề bài: Soạn bài Người Trong Bao BÀI SOẠN Câu 1. Hình tượng "Người trong bao" – nhân vật Bê-li-cốp. Chân dung Bê-li-cốp: điển hình cho kiểu người cố thu mình vào trong loại vỏ, một thứ "bao" sở …

Read More »

Soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

(Soạn bài) – Em hãy Soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. (Bài soạn văn của bạn Hoàng Văn Thành). Đề bài: Soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành BÀI SOẠN I. Vài nét chung 1. Tác giả Tên khai sinh là Nguyễn Văn Báu. Bút danh: Nguyên Ngọc, …

Read More »

Soạn bài Những đứa con trong gia đình | Làm văn mẫu

Soạn bài Những đứa con trong gia đình

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Đình Thi. (Bài soạn văn của cô Nguyễn Thị Thu Thảo). Đề bài: Soạn bài Những đứa con trong gia đình BÀI SOẠN I. Vài nét chung 1. Tác giả Nguyễn Thi (1928-1968). Tên khai sinh: Nguyễn Hoàng …

Read More »

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh | Văn mẫu

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. (Bài soạn văn của bạn Hoàng Minh Thái). Đề bài: Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh BÀI SOẠN I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả Hồ Chí Minh sinh tiền đã không bao giờ tự nhận mình là …

Read More »