Home / NHỮNG BÀI VĂN HAY / Trình bày tấm lòng yêu nước thương dân trong thơ văn Nguyễn Trãi

Trình bày tấm lòng yêu nước thương dân trong thơ văn Nguyễn Trãi

Đề bài: Trình bày tấm lòng yêu nước thương dân trong thơ văn Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi không chỉ là một nhà chính trị quân sự mà còn là một nhà thơ tài ba ,tác phẩm của ông không chỉ nhiều về số lượng mà còn nhiều cả về chất lượng . Chính vì vậy mà ông xứng đáng là một trong những tác gia nổi tiếng của văn học trung đại Việt Nam thời bấy giờ. Đặc biệt là trong thơ ông luôn chan chứa một tấm lòng yêu nước thương dân .

Nguyễn Trã luôn luôn lo lắng cho dân chúng, cho vận mệnh của nước ngà. Thương dân chúng được ông thể hiện rất rõ và trong thơ ông luôn mang một tư tưởng tiến bộ:

“Còn một tấc lòng ôm việc nước

Đêm đêm thức nhẵn nẻo sơ chung”

Không những vậy tác giả còn đau đáu, thấu hiểu những nỗi đau đớn tủi nhục của người dân khi mà họ phải sống trong cảnh nước mất nhà tan và lo lắng cho nền độc lập tự do của đất nước đang bị xâm hại :

“Nướng dân đen trên ngọn lửa  hung tàn

Vùi con đỏ xuống hầm tai họa”

Chính sự yêu nước thương dân, có sự đồng cảm với nỗi thống khổ của nhân dân mà Nguyễn Trãi đã đi tới một quết định kĩ càng hơn về những đường lối đánh giặc :

“Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh

Ngẫm trước đến nay lẽ hưng phế đắn đo càng kĩ”

Tất cả những thứ đó nhằm mang lại cho chúng ta một tư tưởng nhân nghĩa theo tinh thần nho giáo hết mực tiến bộ và đúng đắn đó chính là :

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Loading...

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”

Tình yêu thương nhân dân của Nguyễn Trãi còn được thể hiện trong việc nhà thơ không coi trọng công danh, nó chỉ là một phương tiện để cho ông đem tài năng của mình ra để phục vụ cho đất nước và thể hiện được tình yêu nước thương dân của ông :

“Một thân lẩn quất đường khoa mục

Hai chữ mơ màng việc quốc gia

Vì nợ quân thân chưa báo được

Hài hoa còn bận dặm thanh vân”

 Từ tình yêu thương ấy tác giả nhận thấy rõ được trách nhiệm của bản thân với quê hương đất nước và con người làng quê:

“Quốc phú binh cường chăng có chước

Bằng tôi nào thuở ích chưng dân”

 Không dừng lại ở việc ý thức trách nhiệm nhà thơ còn thể hiện một ước nguyện ở trong sâu thẳm trái tim mình với hai câu thơ trong bài bảo kính cảnh giới số 43:

“Lẽ có Ngu cầm đàn một tiếng

Dân giàu đủ khắp đòi phương”

Như vậy qua đó chúng ta có thể thấy được Nguyễn Trãi không chỉ là yêu nước qua những hành động mà còn qua những câu nói ,những bài thơ của mình. Tình yêu thương nước thương dân ấy lớn đến mực nó chiếm một số lượng lớn trong những đề tài sáng tác của ông. Vậy cho nên mỗi chúng ta khi đọc được những tác phẩm đó thì đều không khỏi khâm phục một người tài hoa mà lại yêu nước thương dân tới như vậy.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *